Nikaranperän kalastuskunta


Kalastusluvat

Kalastusluvat kalastuskunnan osakkailta sekä ulkopuolisilta kalastajilta:

Ruokakuntainen pyydysmaksu 10 euroa ja se sisältää luvan kalastaa neljällä verkolla (pyydykset merkittävä pyydysmerkein), virvelillä, uistimella sekä katiskalla.

Katiskoiden määrä ei ole rajattu ja katiskoita ei tarvitse merkitä.

Kalastuslupia myyvät  kalastuskunnan esimies Olavi Palonen, puh 040 5884826 sekä  Pauli Nikara, Niilo Lappi, Matti Kuusinen ja Eino Ahonen


Pyydysrajoitukset

Verkkojen silmäkooksi kalastuskunta suosittelee talvikalastuksessa 50mm.


Sorsastus

   Sorsalupa sisältyy ruokakuntaiseen pyydyslupaan.

Sorsastus on kielletty Kotajärvessä ja Poikelmuksessa.